TALENT COMPANY

Pomůžeme Vám dosáhnout
ke hvězdámTalent Festival

Talent Festival je přehlídkou muzikálové a dramatické tvorby dětí ve věku od 3 – 18 let.
Cílem tohoto projektu je, představit mimořádné inscenace jak české, tak i zahraniční tvorby v provedení dětských talentů a dát tak prostor dětem vystupovat před širší veřejností.


Informace k Talent Festivalu

  • Festivalu se účastní žáci z pražských uměleckých škol, školiček a souborů, kde se děti vzdělávají v oblasti zpěvu, tance, herectví, filmové tvorby a dalších aktivit živého umění, a kde se snaží o všestranný umělecký rozvoj účastníků.
  • Výsledkem práce lektorů s dětmi jsou jednorázová vystoupení, která mají vysokou úroveň a veliký ohlas nejen od rodičů, ale i hostů z řad umělecké sféry.
  • K vytvoření dětského festivalu jsme se rozhodli na základě nesčetných kladných reakcí rodičů a návštěvníků na jednotlivá vystoupení v rámci školiček a škol.
  • Proto jsme se po dlouholetých zkušenostech s produkcí akcí rozhodli uspořádat festival dětského divadla, který by byl přehlídkou nejen žáků z Talent Company, ale i dalších uměleckých škol, a děti se tak mohly realizovat nejen před rodiči, ale zažít rovněž vystoupení před širokou veřejností.
  • Jedním z cílů takového festivalu je mimo jiné oslovit mládež a přilákat ji v dnešní počítačové době k zájmu o živou kulturu a jiným koníčkům, ukázat jim, že i v dnešní době je přínosem živá zábava a kultura nikoliv pouze ta virtuální. Rozšiřují a utužují se tak sociální vazby mezi dětmi. Na festivalu budou vybrána představení s největšími diváckými ohlasy a ta pak budeme dále prezentovat ve školách jako školní představení.
  • Vzhledem k faktu, že se nejedná o soutěžní festival, nejsou dětští účinkující vystavováni žádnému tlaku a stresu, ale dostávají prostor v uvolněné atmosféře předvést to nejlepší, co v nich je.TALENT COMPANY
Kde nás najdete?

Plzeňská 183/181
150 00 Praha 5

 +420 739 479 255
 school@talent-company.cz